Open post

RST Radonstop

Affärsidé för RST Radonstop är att erbjuda hyresgäster och fastighetsägare i Sverige och övriga nordiska länder ett miljövänligt och enkelt sätt att lösa radonproblematik i inandningsluft i bostäder. Efter många års erfarenhet av radonsanering från blåbetong arbetade vi fram ett enklare sätt att skapa en sund inomhusmiljö. Med idén om en radontapet som hindrar radongasen […]

Fortsätt läs...More Tag
Scroll to top