Facebook ändrar sitt sätt att ranka annonser

Som vi skrivit om tidigare är det tufft att nå ut till så många mottagare med sina ordinarie inlägg på Facebook. Har du omkring 1 000 följare når ett normal inlägg i genomsnitt endast ca 20% av dessa. Det är lätt att lura sig själv att marknadsföring av tjänster eller produkter är tillräckligt effektivt genom Facebookflödet.

För att nå ut till en större skara potentiella kunder krävs betald annonsering. Antingen genom att betala för spridning av publicerade inlägg eller genom Facebookannonser.

Från och med 30 april 2019 kommer Facebook förändra sitt sätt hur de rankar annonser. Ranking av annonser påverkar i slutändan kostnaden för hur många mottagare en annons når ut till.

Sedan 2015 har Facebook använt sig av Facebook Relevance Score för att ranka kvaliteten på en annons. Det har inneburit att en annons som fått hög kvalitetspoäng har visats för fler personer än vad lägre rankade annonser gjort för samma kostnad.

Nu kommer Facebook Relevance Score ersättas av tre nya mätvärden:

  • Kvalitet: Detta blir en bedömning av hur kvalitativ en annons upplevs i förhållande till andra annonser som vill nå samma målgrupp.
  • Konverteringsgrad: Här bedömer Facebook hur väl en annons förväntas konvertera i förhållande till övriga annonser med samma målsättning och målgrupp.
  • Engagemangsgrad: Här bedömer Facebook det engagemang en annons förväntas få i förhållande till övriga annonser riktade mot samma målgrupp.

Vad det här kommer innebära i praktiken ska bli spännande att följa.

Scroll to top