IT-säkerhet med link22

link22

Linköpingsföretaget link22 har sedan 2006 specialiserat sig på produkter och tjänster inom IT-säkerhet. link22:s mål är att göra säkra IT-system tillgängliga och användbara för alla.

Under de första åren i företagets historia var inriktningen konsultuppdrag hos företag med speciella krav på säkerhet. Arbetet med komplexa fall av datasäkerhet utvecklade link22 till experter kring verksamheter på hög säkerhetsnivå. I takt med att förtaget fick alltfler kunder inom olika branscher, det infördes fler regleringar och att hotbilden växte breddades kunskaperna.

För att reducera kundernas inköpta konsulttimmar och kostnader började link22 att bygga säkra IT-system genom att kombinera standardkomponenter med smart mjukvara. Genom smarta lösningar kunde de utveckla mycket säkra system till en bråkdel av kostnaden.

Bland företagets kunder återfinns idag försvarsmakten, myndigheter och företag som ställer mycket stora krav på säkerhet. Den långa erfarenheten, och den spetskompetens som finns inom företaget, har lett till att link22 tillhör de allra vassaste aktörerna på marknaden inom just IT-säkerhet. Oavsett om en verksamhet är i behov av säkra arbetsstationer, filöverföringar, importer och exporter av data samt fysiska möten erbjuder link22 den allra säkraste lösningen.

 

Scroll to top