RST Radonstop

Affärsidé för RST Radonstop är att erbjuda hyresgäster och fastighetsägare i Sverige och övriga nordiska länder ett miljövänligt och enkelt sätt att lösa radonproblematik i inandningsluft i bostäder.

Efter många års erfarenhet av radonsanering från blåbetong arbetade vi fram ett enklare sätt att skapa en sund inomhusmiljö. Med idén om en radontapet som hindrar radongasen att tränga ut kunde vi hitta en lösning som både var kostnadseffektiv och miljövänlig.

RST Radonstop är ett effektivt tätsystem med ett ytskikt som man sätter direkt mot väggen och tapetserar över med vanlig tapet. Kan du tapetsera så kan du också sätta RST Radonstop. Detta är en lösning som är kostnadseffektiv och miljövänlig och den skapar en sund inomhusmiljö.

Radonduken passar i alla bostäder över mark och är särskilt enkel att använda i bostäder där det inte finns förutsättning för ökad ventilation.

Vår radontapet är minst 10 gånger tätare än liknande produkter på marknaden och mätningar i bostäder har hittills visat att radonhalten minskar med minst 50%.

Scroll to top